dimarts, 9 d’abril del 2013

avis 9 - salut 4 - el sol 1


En totes les cultures el sol ha estat present i deificat. Se l’ha conegut amb molts noms: Ra, Inti, Xue, Helios, Apol·ló… Aquest culte va aparèixer després del culte al foc, un dels quatre elements deïficats (aigua, terra, foc i aire) encara que moltes vegades foc i sol s’han relacionat.
Avui la nostra cultura l’ha desmitificat i el tenim massa arraconat pensant que és un astre que ens fa més mal que bé i és ben bé al contrari. Sense sol no hi hauria vida. L’aigua de mar i el sol són els dos nutrients més importants per a la vida i també els més oblidats. De l’aigua de mar ja n’hem parlat, ara toca parlar del sol.
Del sol com a nutrient. ¿El sol nutrient? Sí, i importantíssim. La major part de l'energia utilitzada pels éssers vius procedeix del sol: les plantes l'absorbeixen directament i realitzen la fotosíntesi, els herbívors l’absorbeixen indirectament menjant les plantes, els carnívors l’absorbeixen indirectament menjant els herbívors, els omnívors l’absorbim, en una petita quantitat, menjant plantes i animals.
La majoria de les fonts d'energia usades per l'home també deriven indirectament del sol. Els combustibles fòssils preserven energia solar capturada fa milions d'anys mitjançant fotosíntesi, l'energia hidroelèctrica usa l'energia potencial de l’aigua condensada en altura després d'haver-se evaporat pel calor del sol… ¿Què faríem sense l’escalfor i els raigs de sol? ¿Quins són els beneficis que aporta el sol a les persones? ¿Els tan denostats raigs UV també són beneficiosos?
Per entendre bé la funció que fa el sol, hem de fer dos incisos: un sobre els raigs ultraviolats (UV) i un altre sobre les vitamines (un altre dia en parlarem extensament de totes elles, però avui hem de parlar d’una en concret).
Arc de Sant Martí: els UV no els veiem
¿Què són els raigs ultraviolats? Aquests raigs són part de l’energia que desprèn el sol i que ens arriba a la terra. N’hi ha de tres tipus: els UV-C són els més perjudicials però no arriben a la Terra perquè són retinguts abans d’arribar a l’atmosfera; els UV-B són menys perjudicials però són retinguts en un 90% per l’ozó i l’oxígen de l’atmosfera; i els UV-A que ens arriben del tot ja que no són retinguts per l’atmosfera.
¿Què és una vitamina? La paraula vitamina té l’arrel en la paraula vida, vital. Una vitamina és un compost orgànic que el nostre organisme necessita com a nutrient –vital– en petites quantitats, que no pot ser sintetitzat suficientment pel propi organisme i que s’ha d’obtenir –habitualment– mitjançant els aliments que ingerim.
Parlar del sol com a nutrient comporta, forçosament, parlar dels raigs ultraviolats que emet i que són els causants que el nostre cos sintetitzi la vitamina D (sobre tot D1 i D3), un dels nutrients imprescindible per al nostre organisme, que el sol la sintetitza d’una manera extraordinària i gratis!, ja que la ingesta d'aliments rics en vitamina D no cobreix les necessitats diàries que necessita el cos.
Cicle de síntesi de la vitamina D
La vitamina D és la que fa que els infants no tinguin raquitisme (ossos tous i deformats) i que els majors no tinguem osteoporosi (ossos fràgils i que es trenquen amb facilitat). La causa real del raquitisme i de l’osteoporosi és la manca de vitamina D per falta de suficient exposició a la llum solar. El sol i els seus raigs ultraviolats (UV) són els nostres millors aliats per mantenir una bona densitst òssia.

La vitamina D1 és sintetitzada mitjançant el colesterol de les membranes cel·lulars de la pell i convertida en D3 en el fetge i els ronyons. És imprescindible i necessària per a l’absorció normal del calci i del fósfor ja que ajuda a que tots els minerals necessaris vagin als ossos i a les dents, enfortint-los, reduint el seu desgast i reforçant la densitat òssia. La manca de vitamina D fa que el cos no fabriqui el calci necessari i aleshores els ronyons i l’intestí prim roben el calci que necessiten d’allà on n’hi ha: dels ossos i això fa que aparegui l’osteoporosi. Si el cos sintetitza prou vitamina D (amb el sol i l’alimentació) per convertir-la amb calci, mai es desencadenarà l’osteoporosi.
J Sorolla - Nenes a la platja
Un bon dia de sol (amb una exposició racional) fa que el nostre cos fabriqui la vitamina D que necessitem i si hi sumem una aportació de calci amb aliments naturals (vegetals crus, peix, ous), una dosi adeqüada a l’edat d’exercici físic (aeròbics i anaeròbics) i una senzilla tècnica de relaxació (amb respirar fons tres o quatre vegades ja s’hi nota) no farà falta cap suplement vitamínic artificial (químic) ni prendre llet enriquida amb calci, ja que la llet és àcida i pasteuritzada (la qual cosa vol dir que les vitamines que porta s’han destruït i les propietats han estat alterades, com el sabor i la qualitat).
Continuarà

________________________________________________________
Nota: Tota la informació d'aquest document només té propòsits divulgatius.
Si algú necessita un diagnòstic o tractament, farà bé de consultar amb el seu metge